Kategoria: Aktualności

  • Projekt “Motyle z Dolnego Śląska – na swoim”

    Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznejwraz z ARTE Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną od 01 lutego 2024r. realizuje projekt: „Motyle z Dolnego Śląska – na swoim. Subregionalny system pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze TPST w szczególności w związku z zagrożeniemlub doświadczeniem bezdomności” Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, który jest współfinansowany  ze środków…

  • Nasze plany na najbliższą przyszłość

    Nasze plany na najbliższą przyszłość

    Planujemy realizację 8 drewnianych domków wolnostojących, które są przewidziane dla rodzica samotnie wychowującego dzieci , znajdującego się w sytuacji kryzysowej i przemocowej.Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo i okazać kompleksową pomoc w formie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego i bytowego.