Nasze plany na najbliższą przyszłość

Planujemy realizację 8 drewnianych domków wolnostojących, które są przewidziane dla rodzica samotnie wychowującego dzieci , znajdującego się w sytuacji kryzysowej i przemocowej.
Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo i okazać kompleksową pomoc w formie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego i bytowego.