ZAPYTANIE OFERTOWE  1/M5/ARTE/2024

W związku z realizacją projektu pn. _„_Motyle z Dolnego Śląska –
na swoim. Subregionalny system pomocy dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym na obszarze TPST, w szczególności
w związku z zagrożeniem lub doświadczeniem bezdomności_”_
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego
ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, nr umowy
FEDS.09.01-IP.02-0042/23.

ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Bielawie w
ramach procedury zgodnej
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków
na lata 2021 – 2027_ _zaprasza do składania ofert na: __

Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych mających na celu stworzenie
9 mieszkań wspomaganych
w budynku Zamawiającego.

Prace realizowane w ramach zadania: tworzenie nowych mieszkań
wspomaganych.

Dokumenty dot. zapytania ofertowego:

Załącznik nr 9-projekt architektoniczno-budowlany

Załącznik nr 8 – Zapytanie ofertowe 1.M5.ARTE.2024

Zapytanie ofertowe 1.M5.ARTE.2024 wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

Załącznik nr 10 Projekt instalacji elektrycznej-Zapytanie ofertowe 1.M5.ARTE.2024

Załączniki 1-7 do Zapytania ofertowego 1.M5.ARTE.2024 Wykonanie prac remontowo adaptacyjnych